MEETING ROOM
ด้วยช่างของเรามากด้วยประสบการณ์ หลาย 10 ปี และมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ ให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด นักออกแบบเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบหลากหลาย ทั้งการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกบ้าน อาคาร คอนโด ออฟฟิศ สปา ฯลฯ มีความชำนาญ ตกแต่งภายในการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับองค์กรให้ทุกงานมีความโดดเด่นเป็นของต้นเอง
Top